AVÍS LEGAL

 

Aquesta pàgina Web és propietat de MOHERCLIMA, SL amb NIF nº B64575939 i domicili a Travessera de les Corts 310 ( 08029 BARCELONA ) i Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona

Tom 39719 – Foli 84 – Full 352353 – Inscripció 1a

(o, alternativament, registre especial o número d’autorització)

 

Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu-nos a: moherclima@moherclima.cat

 

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant-hi sotmesa, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.

 

L’accés a la nostra pàgina web per part de l’USUARI és gratuït i està condicionat a la lectura i acceptació prèvia integra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem llegiu detingudament. L’USUARI en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d’ús. Si l’usuari no està d’acord amb aquestes condicions d’ús, cal abstenir-se d’utilitzar aquest portal i operar-hi.

 

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense avís previ.

 

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 

Tots els continguts, textos, imatges, marques i codis font són de la nostra propietat o de tercers als quals s’han adquirit els drets d’explotació i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al titular.

 

  1. CONDICIONS D’ACCÉS

 

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix ​​prèvia subscripció o registre.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI de la nostra política de privadesa.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina web d’acord amb la bona fe, les normes d’ordre públic i les presents Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i els perjudicis que pugui causar a tercers oa nosaltres mateixos.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web als quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, us comuniquem que quedem eximits de qualsevol responsabilitat per els danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar per la utilització d’aquestes pàgines web, alienes a la nostra empresa, per part de l’usuari.

 

  1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de MOHERCLIMA, SL i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privadesa de l’Usuari en tot moment i de no demanar informació innecessària. A continuació, us proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privadesa en relació amb les dades personals que demanem, explicant-vos:

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades.

Per a quines finalitats demanem les dades que us demanem.

Quina és la legitimació per al tractament.

Durant quant de temps els conservem.

A quins destinataris es comuniquen les vostres dades.

Quins són els seus drets i com exercir-los.

  1. Responsable: veure dades a l’encapçalament

 

  1. Finalitats, legitimació i conservació dels tractaments de les dades enviades a través de:

 

ENVIAMENT DE CORREUS ELECTRÒNICS.

Finalitat: Contestar les vostres sol·licituds d’informació, atendre les vostres peticions i respondre les vostres consultes o dubtes.

 

Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través de l’adreça electrònica.

 

Conservació: Un cop resulta contestada la vostra petició per correu electrònic, si no heu generat un nou tractament.

 

Obligació de facilitar-nos les vostres dades personals i conseqüències de no fer-ho.

 

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 16 anys, o si escau, l’edat mínima establerta a la normativa de protecció de dades i disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

 

Les dades personals sol·licitades són necessàries per gestionar les vostres sol·licituds, donar-vos d’alta com a usuari i/o prestar-vos els serveis que pugueu contractar, per la qual cosa, si no ens les facilita, no podrem atendre’l correctament ni prestar-vos el servei que heu sol·licitat.

 

  1. DESTINATARIS DE LES SEVES DADES

 

Les vostres dades són confidencials i no se cediran a tercers, llevat que hi hagi obligació legal o quan la prestació del servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb proveïdors de serveis encarregats del tractament, que no tractaran les vostres dades per a finalitats pròpies.

 

  1. DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS

 

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan aquest s’hagi atorgat per al tractament de les dades. En cap cas, la retirada daquest consentiment condiciona lexecució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.

 

Igualment, pot exercir els drets següents:

 

Sol·licitar l’accés a les vostres dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.

Sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.

Sol·licitar la limitació del tractament en determinades circumstàncies.

Sol·licitar l’oposició al tractament de les vostres dades per motius relacionats amb la vostra situació particular.

Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos a la normativa.

Altres drets reconeguts a les normatives aplicables.

 

On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades a l’apartat A), indicant la referència “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

 

En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les vostres dades, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

  1. SEGURETAT DE LES SEVES DADES PERSONALS

 

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la vostra alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats.

 

  1. ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES

 

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació, en cas contrari, no responem de la seva veracitat.

 

No ens fem responsables de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

 

Aquesta Política de Privadesa han estat modificades amb data …/…/……. Podem modificar les presents polítiques de privadesa per adaptar-les a les modificacions que es produeixi a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix ​​la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta Web.

 

  1. RESPONSABILITATS

 

En posar a disposició de l’usuari aquesta pàgina web volem oferir-vos un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. Tot i això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari.

 

No garantim que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda.

 

L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el funcionament normal del nostre web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

 

L´USUARI assumeix tota la responsabilitat derivada de l´ús de la nostra pàgina web.

 

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error i, per tant, les accepta íntegrament i expressament.